top of page

Doel

De voornaamste taak van het oudercomité is de directie en leerkrachtenkorps ondersteunen bij projecten, niet alleen financiële ondersteuning geven maar ook meehelpen waar nodig, meedenken waar nodig en ook meebouwen aan een schoolgemeenschap waar het goed vertoeven is voor onze kinderen. Het oudercomité vertegenwoordigt alle ouders en het is dan ook belangrijk dat deze signalen krijgt van zaken die nog kunnen verbeteren. De nadruk wordt gelegd dat het oudercomité zich niet kan inlaten met persoonlijke problemen van u of uw kind met een leerkracht.   Het is het oudercomité te doen om het belang van alle kinderen. De leden van het oudercomité zijn ouders van kinderen uit KBO Leupegem en Melden, die op vrijwillige basis aansluiten tot de vereniging van het oudercomité. Het aantal leden wordt beperkt tot een werkbare groep van een 10-tal personen én een vertegenwoordiging van directie en/of leerkrachten. Op het einde van het schooljaar zal er aan elke ouder een brief bezorgd worden waarin de werking en de doelstelling van het oudercomité uiteengezet wordt met een ledenlijst van het huidig oudercomité. Indien er vrije plaatsen zijn in het oudercomité zal procedure zoals hieronder beschreven gevolgd worden. Elk jaar zal het oudercomité de ouders per brief aanschrijven, waarop elke ouder, wiens kind school loopt in KBO Leupegem-Melden, zijn kandidatuur kan kenbaar maken aan het oudercomité.  Naargelang het aantal geïnteresseerden zal men dan op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar beslissen of er al dan niet moet gestemd worden.  Een lijst met kandidaten, die tegelijk zal dienen als stembiljet, en waarin mededeling wordt gegeven van het kiesreglement, zal minstens acht dagen voor de stemming aan alle ouders worden overgemaakt.  Elke ouder kan aan de stemming deelnemen.  In geval van staking van stemmen zal de kandidaat verkozen worden met de jongste kinderen. Wie zich echter niet wil engageren om deel te nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten van het oudercomité maar toch een helpende hand wenst toe te steken, kan toetreden tot de werkgroep.  Alle toelichting daaromtrent kan u bekomen bij de leden van het oudercomité.

bottom of page